Straitéis um Sheoladh Táirge Idirnáisiúnta

Sula seolann tú táirge i margadh nua tá roinnt réimsí nach mór duit a chur san áireamh agus pleanáil a dhéanamh dóibh.

Anailís Mhargaidh:

 • Déan taighde críochnúil ar an margadh áitiúil. Bí ar an eolas maidir le hiompar tomhaltóirí, roghanna agus treochtaí.
 • Déan anailís ar do chuid iomaitheoirí: Cé hiad féin? Cad iad na straitéisí a úsáideann siad? Cad iad na bearnaí is féidir le do tháirge a líonadh?
 • Smaoinigh ar mhiondifríochtaí cultúrtha: Cuir do tháirge in oiriúint do spéis agus do chaighdeáin na háite.

Comhlíonadh Dlíthiúil agus Rialála:

 • Cloí le dlíthe, rialacháin agus deimhnithe áitiúla. Áirítear leis sin sábháilteacht táirgí, lipéadú, agus cearta maoine intleachtúla.
 • Tabhair aghaidh ar aon bhacainní nó srianta dlíthiúla a bhaineann go sonrach le do thionscal nó catagóir táirge.
Globe Icon

Logánú:

 • Cuir do tháirge in oiriúint don chomhthéacs áitiúil:
 • Aistrigh lámhleabhair úsáideora, pacáistiú agus ábhar margaíochta go dtí an teanga áitiúil.
 • Socraigh na heilimintí dearaidh ionas go mbeidh siad ag teacht le haeistéitic chultúrtha.
 • Athraigh tomhais, airgeadra, agus aonaid de réir mar is gá.
 • Bíonn teanga do chustaiméirí a labhairt ríthábhachtach do straitéis um sheoladh táirge.

Bealaí Dáilte:

 • Sainaithin na bealaí is éifeachtaí chun do spriocghrúpa a bhaint amach:
 • Déan iniúchadh ar chomhpháirtíochtaí le dáileoirí nó miondíoltóirí áitiúla.
 • Bain úsáid as ardáin ar líne, ríomhthráchtáil, agus siopaí atá suite i bhfoirgnimh.
 • Smaoinigh ar roghanna lóistíochta agus iompair.

Straitéis Phraghsála:

 • Socraigh praghsáil a thagann le cumhacht ceannaigh áitiúil:
 • Cuir cánacha, taraifí agus dleachtanna ar allmhairí san áireamh.
 • Déan cinnte go dtuigeann tú Íogaireacht praghsanna áitiúla déan praghsanna a athrú dá réir.

Slabhra Soláthair agus Cúrsaí Lóistíochta:

 • Cuir barr feabhais ar do shlabhra soláthair:
 • Cinntigh go mbíonn do sheachadadh tráthúil i gcónaí chun caighdeáin na gcustaiméirí a bhaint amach.
 • Déan na costais a bhaineann le seoladh, trádstóráil agus bainistíocht fardail a íoslaghdú.

Íogaireacht Chultúrtha:

 • Bí feasach ar noirm chultúrtha:
 • Seachain siombailí, dathanna, nó comharthaí maslacha.
 • Déan cinnte go dtuigeann tú geasa a bhaineann le táirgí nó cleachtais áirithe.
Product Launch Strategy Targetting

Margaíocht agus Bolscaireacht:

 • D’fheachtais mhargaíochta a chur in oiriúint:
 • Bain leas as tionchairí nó daoine cáiliúla áitiúla chun do tháirge a mholadh.
 • Treisigh margaíocht dhigiteach (meáin shóisialta, fógraí cuardaigh) agus bealaí traidisiúnta (cló, raidió, teilifís).

Tacaíocht do Chustaiméirí:

 • Bunaigh bealaí áitiúla tacaíochta do chustaiméirí:
 • Cuir freagairtí tráthúla ar fhiosrúcháin ar fáil.
 • Déileáil le gearáin, táirgí a sheoltar ar ais agus saincheisteanna baránta ar bhealach éifeachtach.

Foireann agus Comhpháirtíochtaí:

 • Comhoibrigh le comhpháirtithe áitiúla a bhfuil taithí acu:
 • Bain leas as a gcuid léargais faoin margadh.
 • Treisigh a gcuid líonraí le haghaidh dáilte agus bolscaireachta

Teastaíonn pleanáil chúramach, feasacht chultúrtha agus inoiriúnaitheacht chun táirgí idirnáisiúnta a sheoladh go rathúil.

Foghlaim tuilleadh faoi logánú agus aistriúchán ónár dtreoir 101 do bhainisteoirí táirgí ar logánú.

Advert