Seirbhísí Aistriúcháin do Cheannródaithe an Domhain

200 Teanga | 50 Oifig | 30 Tír

Aistriúchán a Phleanáil

Aistriúchán á phleanáil agat?

Má tá tú chun tacú le do ghnó, le díolachán domhanda agus leis an toradh ríthábhachtach ar infheistíocht, beidh seirbhísí gairmiúla aistriúcháin de dhíth ort le do shuíomh gréasáin, doiciméadú táirge agus bróisiúir a aistriú. Is fearr go mór le custaiméirí eolas a bheith ar fáil dóibh ina dteanga féin.

Tá 50 oifig againn i 30 tír agus tacaíocht á tabhairt againn do 200+ teanga – mar sin, tuigimid na dúshláin ghnó agus dúshláin theicniúla a bhaineann le haistriúchán casta a sholáthar. Tá an fhaisnéis atá uait riachtanach chun go n-éireoidh le do ghnó idirnáisiúnta. Tabharfaimid cúnamh duit leis an bpróiseas teicniúil le cinnte a dhéanamh de go bhfuil na meáin atá agat inaistrithe, agus beidh ár n-aistritheoirí ag obair go dlúth leat chun ábhar ardchaighdeáin a sholáthar, ábhar a labhraíonn le custaiméirí ina dteanga féin.

Déan teagmháil linn.

Lucht an Aistriúcháin

Aistriú Suíomh Gréasáin

Déan do chéad suíomh gréasáin eile a sheoladh ar bhonn domhanda le STAR. Déanaimid WordPress, Joomla agus DNN Evoq a aistriú, agus a thuilleadh eile nach iad. Ós rud é go bhfuilimid inár gcomhpháirtí WPML d’aistriúchán WordPress, is féidir le d’fhoireann gréasáin tionscadail a sheoladh díreach chugainn.

Seirbhísí Aistrithe Suíomhanna Gréasáin

Aistriúchán agus Logánú Cibearshlándála

Logánú Bogearraí

Déan do bhogearraí a aistriú chun lucht úsáide domhanda a shroicheadh. Le sampla dár gcuid oibre a thabhairt, déanaimid bogearraí le haghaidh córais chibearshlándála, bogearraí frithvíreas agus cosaint ar bhogearraí mailíseacha a aistriú ar mhaithe le mórbhrandaí. Bain úsáid as seirbhísí gairmiúla logánaithe agus aistriúcháin le do chórais a chur os comhair margadh domhanda.

Aistriúchán le haghaidh Córais Chibearshlándála

Seirbhísí

 • Seirbhísí Aistriúcháin

  Aistriú Doiciméad

  InDesign, FrameMaker, Word, MsOffice agus tuilleadh

 • Eagarthóireacht agus Profáil

  Seirbhísí gairmiúla profála, eagarthóireachta agus athbhreithnithe

 • Foilsitheoireacht Deisce

  Seirbhísí ilteangacha leagain amach agus foilsitheoireachta deisce (DTP).

 • Tras-scríobh

  Déan comhaid fuaime agus físeáin a thiontú ina ndoiciméid lena n-aistriú.

 • Traschruthú agus Cóipscríbhneoireacht

  Aistriúchán cruthaitheach curtha in oiriúint do mhargaí saincheaptha

 • Logánú Bogearraí

  Tá fuinneamh á chur againn i gcuideachtaí bogearraí inneachar a sholáthar ar bhonn domhanda. Cláir, Aipeanna, Córais Ar Líne agus tuilleadh. Is féidir linn tacú le cuid mhór formáidí comhad agus córais comhad.

Aistriúchán Teicniúil - Innealtóirí

Innealtóireacht Theicniúil

Rigí Ola, Foirgníocht, Foirgnimh, Innealra. Má tá doiciméadú teicniúil agat atá le haistriú, tá tú san áit cheart. Bímid ag obair go dlúth le teangeolaithe gairmiúla a dhéanann doiciméid theicniúla den chaighdeán is airde a sholáthar. Sna sainréimsí, is gá go mbeidh do chuid doiciméad cruinn ó thaobh teanga de agus beacht ar bhonn teicniúil. Sin é an fáth a roghnaíonn daoine ár seirbhísí gairmiúla aistriúcháin.

Seirbhísí Aistriúcháin Innealtóireachta

Aistriúchán Uathghluaisneach

Aistriúchán Uathghluaisneach

Tá 60% den deichniúir monaróirí uathghluaisneacha is fearr ar domhan ag obair linn. Faigh amach cén fáth a roghnaíonn siad muidne don doiciméadú agus aistriúchán teicniúil atá le cur i gcrích acu.

Seirbhísí Aistriúcháin don Tionscal Mótarfheithiclí

Aistriúchán maidir le hinnealra talmhaíochta

Talmhaíocht / Teicneolaíocht na Talmhaíochta

Tabharfaimid cabhair duit borradh a chur faoi do ghnó talmhaíochta nó gnó theicneolaíocht na talmhaíochta, agus an gnó a fheidhmiú ar bhonn idirnáisiúnta. Táimid ag obair le lear mór de na monaróirí is mó a dhéanann innealra talmhaíochta ar domhan.

Seirbhísí Aistriúcháin Talmhaíochta

Tionscail

Tugaimid tacaíocht do chliaint thar réimse leathan saintionscal.

Aeraspás agus Eitlíocht

Talmhaíocht agus Teicneolaíocht na Talmhaíochta

Bogearraí lena n-áirítear Cibearshlándáil

Innealtóireacht Mheicniúil agus Ghléasra

Earraí Sóchais

Rialtas agus an Earnáil Phoiblí

Fuinneamh agus Amhábhar

Iarnród agus Iompar

Earraí Tomhaltais, Miondíol agus r-Thráchtáil

Mótarfheithiclí

Rún #1 atá taobh thiar d’Aistriúchán Thar Barr

Is é an rún atá taobh thiar d’aistriúchán thar barr ná na téarmaí is tábhachtaí atá ann a aistriú go cruinn beacht ar an gcéad dul síos. Déanann aistritheoirí gairmiúla dúchais am a chur isteach i dtionscadail ionas go mbeidh sé sin i gceart ón tús, agus bíonn an t-aistriúchán ar fáil go tapa agus go cruinn dá bharr. Beidh níos mó tionscadal go cruinn ceart agat an chéad uair, gach uair.

Tuigimid go bhfuil na comhaid a aistríonn tú ríthábhachtach do do ghnó. Bíonn na haistriúcháin ardchaighdeáin a sholáthraímid ag tacú go díreach le d’oibríochtaí gnó agus díolachán domhanda.
Is ar na cúiseanna sin a roghnaíonn cuid de na cuideachtaí is mó ar domhan muidne le bheith mar chomhpháirtí straitéiseach teanga acu.

Na rudaí a deir ár gcustaiméirí faoinár ngníomhaireacht aistriúcháin

“Tugann STAR aistriúchán ar chaighdeán comhsheasmhach dúinn ar chostas iomaíoch agus tá oifigí ag STAR ar fud an domhan le freastal ar ár riachtanais.” “Tá cumas STAR in inneachar atá fada domhain a aistriú thar barr: rinne siad 1,000 leathanach a aistriú dúinn gan aon ghá le hathoibriú”

Custaiméir – An Earnáil Tionsclaíochta

“Tá siad tapa agus is féidir brath orthu, agus tá gach rud ar fáil in aon áit amháin dúinn; tá siad oilte go teicniúil agus tá an saineolas ábhartha acu atá uainn i ngach réimse.”

Custaiméir – Earnáil Bogearraí

Páipéar Bán: Aistriúchán Níos Tapa

Foghlaim cén tslí doiciméid a scríobh atá níos fusa agus níos tapa a aistriú.


An Treoir maidir le hAistriúcháin do Cheannaitheoirí.

Treoir 80 Leathanach Saor in Aisce le gach leas a bhaint as aistriúchán.

Aistritheoir | Bean | Bainisteoir Tionscadal

Aistriúchán ar Shuíomh Gréasáin a mbeidh An-Díol Air

Tiocfaidh borradh faoi líon do chustaiméirí idirnáisiúnta má dhéanann tú do shuíomh gréasáin a aistriú.

Níl 41% úsáideoirí idirlín sásta earraí a cheannach ó shuíomh idirlín nach bhfuil ar fáil ina dteanga féin.

Is fearr le custaiméirí suíomhanna gréasáin a léamh agus rudaí a cheannach ina dteanga féin. Má dhéanann tú do shuíomh gréasáin a aistriú, tiocfaidh borradh faoi dhíolachán ar fud na cruinne.

Bímid ag obair le WordPress, Joomla, DNN, Evoq agus a lán córais bainistíochta inneachair eile nach iad . Is féidir linn labhairt le d’fhoirne deartha agus cuidiú leo do shuíomh idirlín a chur in oiriúint d’aistriúchán duit, a dhéanfaidh an próiseas iomlán níos éifeachtaí duit. Beidh an chuma air gur scríobhadh d’aistriúchán don chustaiméir deiridh, de thoradh ar ár gcainteoirí dúchais.

Chuir 72.4% de thomhaltóirí in iúl gur mó an seans go gceannóidís táirge dá mbeadh an t-eolas ar fáil dóibh ina dteanga féin.

Cuireann aistriúchán fíormhaith ar shuíomh gréasáin go mór le díolachán.

Seirbhísí Aistrithe Suíomhanna Gréasáin

Bainistíocht Tionscadail den Scoth

Nuair a bhíonn cabhair sa bhreis de dhíth ort, is féidir leat teagmháil a dhéanamh go díreach lenár mbainisteoirí tionscadail. Táimid ar fáil ar an bhfón ar an uimhir +353 1 8365614

Toradh ar Infheistíocht | Cén tslí a ndéanaimid airgead a shábháil duit

Baineann ár n-aistritheoirí – ar daoine iad – leas as Transit NXT, ár n-eagarthóir cuimhne aistriúcháin gairmiúil. Tá Transit ar cheann de na príomhchórais eagarthóireachta aistriúcháin ar domhan. Is féidir le Lámhleabhair, Catalóga, Bróisiúir agus Suíomhanna Gréasáin tairbhe a bhaint as cuimhne aistriúcháin agus iad á n-aistriú. Má tá inneachar den chineál céanna agat le haistriú, cuirfidh an córas é sin in iúl don aistritheoir. Gheobhaidh tú aga comhlánaithe tapa agus aistriúchán ar chostas níos ísle dá bharr. Bíonn cuid mhór den inneachar i lámhleabhair mar an gcéanna, de ghnáth. Déanaimid d’inneachar a bhainistiú duit le linn an aistriúcháin. Mar sin, faighimid réidh leis an gcostas a bhaineann le habairtí den chineál céanna a aistriú arís is arís eile. Tá sábháil airgid ar bhonn fadtéarmach á cur ar fáil ag ár seirbhís teanga dár gcustaiméirí ar fad.

30% – 70% An tsábháil airgid ar an meán do na tionscadail sin a úsáideann Transit.

Féach an Fás ar Shábháil Airgid

Toradh Tapa ar Infheistíocht (ROI)

Mairimid i saol atá á dhomhandú níos mó i gcónaí. Má tá tú le rath gnó a bhaint amach, is gá táirgí nuálacha a sheoladh sa mhargadh a luaithe agus is féidir. Tá doiciméid, formáidí, suíomhanna gréasán, margaíocht agus faisnéis táirgí agat le seoladh i líon mór teangacha. Anuas air sin, tá riachtanais rialála le sásamh agat chomh maith. Má bhíonn an meascán ceart den saineolas daonna agat, an próiseas agus an teicneolaíocht cheart, beidh sin ina chabhair duit gach leas a bhaint as sócmhainní faisnéise agus teanga do chuideachta.

Féach cén tslí a n-úsáidimid ár gcóras cuimhne aistriúcháin, Transit NXT, le do shócmhainní teangeolaíocha a chruthú agus a bhainistiú, agus leis an leas is mó is féidir a bhaint astu. Táimid in ann cabhrú leat a bheith i lár an aonaigh níos tapa, i níos mó teangacha, agus d’ioncam a chur ag fás ar bhealach níos tapa. Féach Físeán Anseo Ar YouTube

Cuideachta Teangacha agus Aistriúcháin ar Chaighdeán Gairmiúil

Is é atá i gceist leis na caighdeáin cháilíochta ISO 9001 agus ISO 17100 ná go bhfaigheann tú torthaí seasta ardchaighdeáin le gach aistriúchán.

Ní mór do chuideachtaí atá deimhnithe ag Eagraíocht Idirnáisiúnta na gCaighdeán (ISO) na nithe seo a leanas a dhoiciméadú agus a léiriú:

 1. Aistritheoirí: Próiseas atá leagtha amach go soiléir chun aistritheoirí a earcú, a bhainistiú agus le monatóireacht a dhéanamh orthu. Áirítear leis sin próiseas chun aistritheoirí ardchaighdeáin a earcú agus oiliúint a chur orthu ionas go ndéantar torthaí seasta a chinntiú. Déanaimid iniúchadh ar ár n-aistritheoirí ar bhonn rialta.
 2. Seirbhísí do Chustaiméirí: An Caidreamh leis an Soláthraí Seirbhísí Aistriúcháin: Déanaimid caidreamh maith a chothú agus a choinneáil lenár gcustaiméirí agus ár n-aistritheoirí. Cuirtear iniúchtaí cáilíochta ar bun ar bhonn rialta mar chuid de sin. Déanaimid suirbhéanna do chustaiméirí agus iniúchtaí ar aistritheoirí a reáchtáil.
 3. An Próiseas Aistriúcháin: Tá córas do bhainistíocht tionscadal, aistriúcháin agus bainistíocht cáilíochta againn atá iomlán doiciméadaithe. Coinneoimid súil ar gach focal i ngach tionscadal.

ISO 9001:2015 ISO17100:2015 Lógó Seirbhísí Deimhnithe Aistriúcháin agus Teanga

Deimhnithe ag NSAI (an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann)

Cuir tús leis an gcomhrá inniu…

Bímid ag obair le custaiméirí i líon mór tionscal. Úsáideann monaróirí amhail BMW, Ferrari, agus brandaí domhanda eile seirbhísí STAR mar gheall ar an tseirbhís ardchaighdeáin agus feabhas teicniúil a chuirimid ar fáil.

Roghnaíonn ranna Rialtas na hÉireann agus Comhairlí Contae muid mar gheall ar an gcruinneas a thugaimid dúinn dá gcuid foilseachán.

Tacaímíd le níos mó ná 200 sprioctheanga. Cuirtear seirbhísí aistriúcháin teanga ar fáil, dá bharr sin, a chabhraíonn le custaiméirí a ngnó a fhás agus tacaíocht a thabhairt dá ngnó ar fud an domhain. Tá an t-aga comhlánaithe tapa agus dearbhú cáilíochta lena chois – beimid in ann cabhrú leat d’uaillmhianta domhanda a bhaint amach.

Déan teagmháil linn inniu le plé a dhéanamh ar do chéad tionscadal aistriúcháin eile.

Tús maith leath na hoibre