Aistriúchán Doiciméad Gairmiúil

Táimid ar cheann de na soláthraithe is mó ar domhan de sheirbhísí aistriúcháin doiciméad. Le níos mó ná 50 oifig agus os cionn 950 fostaí ar fud an domhain, cuirimid doiciméid ar fáil i mbeagnach gach teanga.

Is speisialtóirí tionscail iad ár n-aistritheoirí go léir agus oibríonn siad ina dtír dhúchais, rud a thugann muinín duit go mbeidh cuma nádúrtha ar do dhoiciméid amhail is gur scríobhadh iad sa teanga aistrithe i dtosach.

Aistriúchán do Lámhleabhair Oibríochta

Ba chóir go mbeadh an lámhleabhair oibríochta cruinn agus beacht. Ceann de na príomhthosca ratha d’fhoilseacháin theicniúla den scoth ná do théarmaíocht a bheith i gceart ón tús. Bain gach aon tairbhe as do dhoiciméid theicniúla ilteangacha agus seachaid torthaí cáilíochta gairmiúla gach aon uair.

Aistriúchán do Lámhleabhair Oibríochta

Aistriúchán do Lámhleabhair Úsáideoirí

Caithfidh do lámhleabhair úsáideoirí labhairt le do chustaiméirí ina dteanga féin, i dtéarmaí atá éasca le húsáid, agus sonraíochtaí scríofa a choinneáil go beacht. Aistrímid lámhleabhair do chuid de na brandaí atá chun tosaigh ar leibhéal domhanda, mar shampla, Hilti, BMW, TAG Heuer agus go leor eile.

Aistriúchán do Lámhleabhair Úsáideoirí

Aistriúchán Sláinte agus Sábháilteachta

Cibé áit a n-oibríonn tú, caithfidh do chuid fostaithe ar fad an reachtaíocht sábháilteachta a thuiscint. Is féidir lenár bhfoirne gairmiúla na haistriúcháin doiciméad a gceanglaítear ort a sholáthar do shábháilteacht d’oibrithe ilnáisiúnta go léir.

Aistriúchán Sláinte agus Sábháilteachta

Aistriúchán ar Dhoiciméid Ghnó

Is iomaí cineál éagsúla doiciméad gnó a n-aistrímid. Cé acu a bhfuil gá le do thuarascáil bhliantúil is déanaí nó do lámhleabhar AD d’fhostaithe a aistriú, is féidir linn cabhrú leat. Aistrímid doiciméid ghnó, lámhleabhair d’fhostaithe agus faisnéis AD le cur ar do chumas cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le do chuid fostaithe go léir.

Aistriúchán ar Lámhleabhair d’Fhostaithe