Nuair is mithid go mór gastacht

Is ceist ríthábhachtach í an luas ar féidir doiciméad a aistriú. Braitheann an freagra ar an gcuideachta agus ar chúis an aistriúcháin.

Bheimis lánsásta thú a threorú maidir leis an mbealach is fearr chun tús áite a thabhairt do chostais, d’fhráma ama agus do cháilíocht do dhoiciméid/dhoiciméad. Ar an gcéad dul síos, is é an meán tionscail d’aistritheoir gairmiúil ná thart ar 1,500 focal in aghaidh an lae. Bíodh sin mar thúsphointe agat.

Cad a tharlaíonn sa chás go n-iarrann tú orainn d’aistriúcháin a dhéanamh ar luas níos tapúla ná sin?

Tá custaiméirí againn a dteastaíonn líon tionsclaíoch aistriúchán de bhreis ar 10,000 focal in aghaidh an lae uathu. I gcásanna eisceachtúla, d’aistríomar os cionn 40,000 focal thar deireadh seachtaine amháin dár gcustaiméirí. Tá tionscadail éagsúla ann a dteastaíonn aistriúchán práinneach, mar a thugaimid air, uathu.

Tairiscintí: Nuair atá spriocdháta socraithe agat faoina gcaithfeá freagra a thabhairt.

Cumarsáid Éigeandála: Nuair is gá duit rud éigin a thuiscint go tapa agus freagra a thabhairt.

Preasráitis: Nuair is den riachtanas é go ndéanfaí deifir.

Spriocdhátaí Priontála: Nuair a bhíonn ort freastal ar spriocdháta réamhshocraithe, bíodh sin le díolachán nó tuarascáil bhliantúil a thabhairt chun críche

Am Clogface

An féidir leis an luas tionchar a imirt ar an gcaighdeán?

Is féidir leis. Tá bealaí éagsúla ann chun aistriúchán ar scála mór a chur i gcrích go tapa:

  • Aistritheoirí éagsúla:
    I gcásanna nuair a bhíonn tús áite ag cruinneas teicniúil seachas ar chaighdeán ginearálta, is é an bealach is tapúla ná aistritheoirí éagsúla a fhostú. Ní gá ach an t-ualach oibre a roinnt ar 1,500 focal agus an líon sin aistritheoirí a chur ag obair. D’éirigh linn tionscadail a chur i gcrích a raibh 10 n-aistritheoir theicniúla ag obair le chéile ar an doiciméad céanna chun spriocdhátaí fíorphráinneacha a chomhlíonadh dár gcliaint
  • Foireann chumasach aistritheoirí faoi stiúir príomhaistritheora:
    Más gá cruinneas teicniúil agus ardchaighdeán araon leis an doiciméad, moltar foireann thiomnaithe a chur le chéile le haghaidh aistriúcháin thoirtiúil agus príomhaistritheoir a fhostú a bheadh freagrach as cáilíocht agus as struchtúr foriomlán an doiciméid. Is é seo an cur chuige a bhíonn ag STAR chun méid ar bhonn tionsclaíoch a sholáthar dá chliaint mhóra. An bhfuil difear sa chostas? Athraíonn sé ag brath ar an tionscadal agus ar an gcastacht a bhaineann le haistriú na sonraí agus le bainistiú na cáilíochta. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn chun plé a dhéanamh linn ar do chuid riachtanas ar leith. Tá próiseas brostaithe ar leith ag STAR atá deartha don chineál seo aistriúcháin